ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
7
10
17
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
4
1
5
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
6
1
7
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
21
17
38
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
28
27
55
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...