ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
9
22
1
อบ.3
21
8
29
1
รวม อบ.
34
17
51
2
ป.1
18
9
27
1
ป.2
7
15
22
1
ป.3
15
12
27
1
ป.4
14
16
30
1
ป.5
18
10
28
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
80
73
153
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
90
204
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...