ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดชยาราม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
8
19
1
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
20
25
45
2
รวม อบ.
40
42
82
4
ป.1
60
40
100
3
ป.2
48
49
97
3
ป.3
33
34
67
2
ป.4
43
26
69
2
ป.5
30
28
58
2
ป.6
19
26
45
2
รวมประถม
233
203
436
14
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
273
245
518
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...