ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดชยาราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
16
34
1
อบ.3
26
14
40
2
รวม อบ.
44
30
74
3
ป.1
44
51
95
3
ป.2
63
44
107
3
ป.3
50
46
96
3
ป.4
32
38
70
2
ป.5
42
26
68
2
ป.6
30
31
61
2
รวมประถม
261
236
497
15
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
305
266
571
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...