ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
13
15
28
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
8
13
21
1
ป.6
13
9
22
1
รวมประถม
53
55
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
70
136
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...