ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
16
17
33
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
8
14
22
1
ป.5
13
7
20
1
ป.6
11
15
26
1
รวมประถม
55
60
115
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
77
148
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...