ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
12
14
26
2
ป.1
7
9
16
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
6
11
17
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
35
50
85
6
ม.1
11
6
17
1
ม.2
6
13
19
1
ม.3
8
9
17
1
รวมมัธยมต้น
25
28
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
92
164
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...