ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
3
8
11
1
รวม อบ.
12
12
24
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
3
6
9
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
5
9
14
1
รวมประถม
30
43
73
6
ม.1
7
8
15
1
ม.2
6
6
12
1
ม.3
6
13
19
1
รวมมัธยมต้น
19
27
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
82
143
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...