ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองคราม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
7
12
1
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
8
2
10
1
รวม อบ.
21
15
36
3
ป.1
21
12
33
1
ป.2
13
14
27
1
ป.3
17
9
26
1
ป.4
10
13
23
1
ป.5
14
7
21
1
ป.6
10
14
24
1
รวมประถม
85
69
154
6
ม.1
21
14
35
1
ม.2
14
10
24
1
ม.3
13
7
20
1
รวมมัธยมต้น
48
31
79
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
154
115
269
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...