ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
2
8
1
อบ.2
0
3
3
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
11
9
20
3
ป.1
4
2
6
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
1
6
7
1
ป.4
2
8
10
1
ป.5
4
1
5
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
19
25
44
6
ม.1
4
5
9
1
ม.2
8
2
10
1
ม.3
9
2
11
1
รวมมัธยมต้น
21
9
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
43
94
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...