ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
1
4
5
1
รวม อบ.
4
7
11
2
ป.1
7
2
9
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
28
14
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
21
53
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...