ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองปรือ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
18
16
34
2
ป.1
8
11
19
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
15
5
20
1
ป.4
12
6
18
1
ป.5
19
4
23
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
66
38
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
54
138
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...