ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคันธุลี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
9
13
1
อบ.3
12
9
21
1
รวม อบ.
16
18
34
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
11
19
30
1
ป.4
11
18
29
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
20
13
33
1
รวมประถม
72
78
150
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
96
184
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...