ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
16
18
34
2
ป.1
5
10
15
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
14
8
22
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
16
7
23
1
รวมประถม
62
45
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
63
141
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...