ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
12
25
1
อบ.3
15
15
30
1
รวม อบ.
28
27
55
2
ป.1
13
7
20
1
ป.2
12
12
24
1
ป.3
12
13
25
1
ป.4
6
11
17
1
ป.5
12
4
16
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
63
57
120
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
84
175
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...