ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
1
0
1
1
รวม อบ.
2
1
3
2
ป.1
7
4
11
1
ป.2
16
9
25
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
12
5
17
1
ป.6
12
6
18
1
รวมประถม
63
43
106
6
ม.1
6
5
11
1
ม.2
1
2
3
1
ม.3
2
6
8
1
รวมมัธยมต้น
9
13
22
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
57
131
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...