ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนมะกอก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
14
9
23
2
ป.1
18
13
31
1
ป.2
14
16
30
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
11
12
23
1
ป.5
7
13
20
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
69
73
142
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
82
165
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...