ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนมะกอก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
9
14
1
อบ.2
6
10
16
1
อบ.3
8
2
10
1
รวม อบ.
19
21
40
3
ป.1
17
10
27
1
ป.2
18
12
30
1
ป.3
14
16
30
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
6
12
18
1
รวมประถม
75
72
147
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
93
187
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...