ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
4
11
1
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
15
4
19
1
รวม อบ.
25
13
38
3
ป.1
12
11
23
1
ป.2
14
14
28
1
ป.3
11
11
22
1
ป.4
18
12
30
1
ป.5
16
14
30
1
ป.6
15
12
27
1
รวมประถม
86
74
160
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
87
198
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...