ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
7
13
1
อบ.2
5
7
12
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
15
19
34
3
ป.1
19
8
27
1
ป.2
11
10
21
1
ป.3
12
12
24
1
ป.4
10
9
19
1
ป.5
10
12
22
1
ป.6
16
14
30
1
รวมประถม
78
65
143
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
84
177
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...