ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองพา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
12
13
25
2
ป.1
6
4
10
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
13
13
26
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
48
48
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
60
61
121
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...