ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองพา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
14
9
23
2
ป.1
7
7
14
1
ป.2
14
7
21
1
ป.3
12
6
18
1
ป.4
14
13
27
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
8
3
11
1
รวมประถม
60
42
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
51
125
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...