ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชายท่า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
2
8
1
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
1
5
6
1
รวม อบ.
16
17
33
3
ป.1
5
4
9
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
6
0
6
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
42
28
70
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
45
103
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...