ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
6
19
1
อบ.3
10
12
22
1
รวม อบ.
23
18
41
2
ป.1
7
14
21
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
42
48
90
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
66
131
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...