ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสองพี่น้อง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
17
29
1
อบ.3
22
6
28
1
รวม อบ.
34
23
57
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
12
10
22
1
ป.3
7
12
19
1
ป.4
9
14
23
1
ป.5
16
13
29
1
ป.6
13
15
28
1
รวมประถม
68
72
140
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
95
197
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...