ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเกษมบำรุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
8
9
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
10
19
29
2
ป.1
11
6
17
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
12
10
22
1
ป.4
9
4
13
1
ป.5
12
9
21
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
63
40
103
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
59
132
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...