ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดรัษฎาราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
7
17
1
อบ.2
12
6
18
1
อบ.3
11
13
24
1
รวม อบ.
33
26
59
3
ป.1
17
8
25
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
13
11
24
1
ป.6
8
20
28
1
รวมประถม
65
66
131
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
92
190
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...