ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
11
10
21
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
32
25
57
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
35
78
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...