ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
178
271
449
11
ม.2
166
241
407
11
ม.3
198
280
478
11
รวมมัธยมต้น
542
792
1,334
33
ม.4
171
342
513
13
ม.5
181
308
489
13
ม.6
160
322
482
13
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
512
972
1,484
39
รวมทั้งหมด
1,054
1,764
2,818
72
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...