ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
67
54
121
4
ม.2
47
59
106
4
ม.3
62
58
120
4
รวมมัธยมต้น
176
171
347
12
ม.4
30
51
81
4
ม.5
34
61
95
4
ม.6
46
64
110
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
110
176
286
12
รวมทั้งหมด
286
347
633
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...