ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
68
63
131
4
ม.2
72
75
147
4
ม.3
67
47
114
4
รวมมัธยมต้น
207
185
392
12
ม.4
27
47
74
3
ม.5
34
33
67
3
ม.6
35
31
66
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
96
111
207
8
รวมทั้งหมด
303
296
599
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...