ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
75
70
145
4
ม.2
76
54
130
4
ม.3
40
61
101
3
รวมมัธยมต้น
191
185
376
11
ม.4
39
42
81
3
ม.5
36
34
70
2
ม.6
21
45
66
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
96
121
217
7
รวมทั้งหมด
287
306
593
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...