ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
9
7
16
1
ม.2
11
4
15
1
ม.3
12
13
25
1
รวมมัธยมต้น
32
24
56
3
ม.4
10
13
23
3
ม.5
17
8
25
3
ม.6
10
9
19
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
37
30
67
9
รวมทั้งหมด
69
54
123
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...