ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนกงาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
21
44
2
อบ.3
24
19
43
2
รวม อบ.
47
40
87
4
ป.1
27
21
48
2
ป.2
31
16
47
2
ป.3
27
13
40
2
ป.4
16
27
43
2
ป.5
24
19
43
2
ป.6
10
34
44
2
รวมประถม
135
130
265
12
ม.1
17
10
27
1
ม.2
14
9
23
1
ม.3
10
8
18
1
รวมมัธยมต้น
41
27
68
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
223
197
420
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...