ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตรีระนอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
217
223
440
10
ม.2
188
198
386
10
ม.3
179
187
366
10
รวมมัธยมต้น
584
608
1,192
30
ม.4
97
147
244
7
ม.5
71
130
201
7
ม.6
84
126
210
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
252
403
655
21
รวมทั้งหมด
836
1,011
1,847
51
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...