ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตรีระนอง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
206
206
412
10
ม.2
195
195
390
10
ม.3
178
152
330
10
รวมมัธยมต้น
579
553
1,132
30
ม.4
74
147
221
8
ม.5
90
128
218
8
ม.6
85
141
226
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
249
416
665
24
รวมทั้งหมด
828
969
1,797
54
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...