ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคูขุด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
0
2
1
อบ.2
5
1
6
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
11
7
18
3
ป.1
2
3
5
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
7
1
8
1
ป.4
7
6
13
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
32
29
61
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
36
79
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...