ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
6
18
1
อบ.3
10
12
22
1
รวม อบ.
22
18
40
2
ป.1
6
11
17
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
3
7
10
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
44
48
92
6
ม.1
18
12
30
1
ม.2
16
14
30
1
ม.3
15
11
26
1
รวมมัธยมต้น
49
37
86
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
103
218
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...