ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
8
17
25
2
อบ.2
15
18
33
2
อบ.3
16
11
27
2
รวม อบ.
39
46
85
6
ป.1
32
27
59
3
ป.2
26
24
50
2
ป.3
20
15
35
2
ป.4
34
18
52
2
ป.5
31
15
46
2
ป.6
23
28
51
2
รวมประถม
166
127
293
13
ม.1
32
12
44
2
ม.2
20
15
35
1
ม.3
26
21
47
2
รวมมัธยมต้น
78
48
126
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
283
221
504
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...