ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
18
30
2
อบ.2
10
10
20
2
อบ.3
21
18
39
2
รวม อบ.
43
46
89
6
ป.1
26
28
54
2
ป.2
20
14
34
2
ป.3
30
20
50
2
ป.4
29
16
45
2
ป.5
22
24
46
2
ป.6
21
15
36
2
รวมประถม
148
117
265
12
ม.1
18
18
36
1
ม.2
25
20
45
2
ม.3
20
13
33
1
รวมมัธยมต้น
63
51
114
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
254
214
468
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...