ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดน้อมถวาย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
17
24
1
อบ.3
13
27
40
2
รวม อบ.
20
44
64
3
ป.1
19
17
36
1
ป.2
13
9
22
1
ป.3
18
9
27
1
ป.4
19
15
34
1
ป.5
19
13
32
1
ป.6
21
13
34
1
รวมประถม
109
76
185
6
ม.1
20
11
31
1
ม.2
11
14
25
1
ม.3
15
11
26
1
รวมมัธยมต้น
46
36
82
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
175
156
331
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...