ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดน้อมถวาย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
29
39
2
อบ.3
20
20
40
2
รวม อบ.
30
49
79
4
ป.1
20
9
29
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
20
15
35
1
ป.4
18
14
32
1
ป.5
20
11
31
1
ป.6
13
9
22
2
รวมประถม
103
67
170
7
ม.1
18
17
35
1
ม.2
16
10
26
1
ม.3
19
5
24
1
รวมมัธยมต้น
53
32
85
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
186
148
334
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...