ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสูบ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
12
9
21
2
ป.1
8
9
17
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
4
7
11
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
39
39
78
6
ม.1
9
9
18
1
ม.2
10
5
15
1
ม.3
16
11
27
1
รวมมัธยมต้น
35
25
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
73
159
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...