ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองสูบ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
7
2
9
1
รวม อบ.
13
7
20
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
7
9
16
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
5
7
12
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
39
44
83
6
ม.1
12
8
20
1
ม.2
9
8
17
1
ม.3
11
5
16
1
รวมมัธยมต้น
32
21
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
72
156
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...