ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
14
11
25
2
ป.1
11
4
15
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
46
42
88
6
ม.1
9
2
11
1
ม.2
5
4
9
1
ม.3
4
8
12
1
รวมมัธยมต้น
18
14
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
67
145
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...