ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกลาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
0
4
1
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
17
13
30
3
ป.1
9
6
15
1
ป.2
9
15
24
1
ป.3
4
10
14
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
9
5
14
1
ป.6
9
13
22
1
รวมประถม
49
58
107
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
71
137
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...