ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
6
10
1
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
22
22
44
3
ป.1
9
11
20
1
ป.2
14
6
20
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
14
10
24
1
รวมประถม
66
46
112
6
ม.1
10
7
17
1
ม.2
9
11
20
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
28
23
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
91
207
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...