ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประชานิคม 2 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
8
6
14
1
รวม อบ.
16
14
30
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
8
10
18
1
ป.4
12
5
17
1
ป.5
12
16
28
1
ป.6
5
14
19
1
รวมประถม
52
56
108
6
ม.1
11
10
21
1
ม.2
13
7
20
1
ม.3
16
6
22
1
รวมมัธยมต้น
40
23
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
93
201
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...