ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
22
45
2
อบ.3
27
23
50
2
รวม อบ.
50
45
95
4
ป.1
24
41
65
2
ป.2
26
39
65
2
ป.3
30
14
44
2
ป.4
27
33
60
2
ป.5
28
24
52
2
ป.6
23
23
46
2
รวมประถม
158
174
332
12
ม.1
33
24
57
2
ม.2
17
30
47
2
ม.3
25
21
46
2
รวมมัธยมต้น
75
75
150
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
283
294
577
22
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...