ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
8
13
1
อบ.2
29
32
61
2
อบ.3
27
14
41
2
รวม อบ.
61
54
115
5
ป.1
34
32
66
2
ป.2
28
30
58
2
ป.3
23
20
43
2
ป.4
28
23
51
2
ป.5
20
28
48
2
ป.6
29
24
53
2
รวมประถม
162
157
319
12
ม.1
23
32
55
2
ม.2
21
18
39
2
ม.3
32
20
52
2
รวมมัธยมต้น
76
70
146
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
299
281
580
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...