ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ปีการศึกษา 2559

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
31
12
43
2
อบ.2
24
28
52
2
รวม อบ.
55
40
95
4
ป.1
30
28
58
2
ป.2
22
21
43
2
ป.3
28
25
53
2
ป.4
23
28
51
2
ป.5
29
28
57
2
ป.6
25
35
60
2
รวมประถม
157
165
322
12
ม.1
21
18
39
2
ม.2
38
22
60
2
ม.3
25
27
52
2
รวมมัธยมต้น
84
67
151
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
296
272
568
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Loading...