ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านร้านตัดผม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
8
10
1
อบ.2
20
35
55
2
อบ.3
32
38
70
2
รวม อบ.
54
81
135
5
ป.1
31
15
46
2
ป.2
32
30
62
2
ป.3
27
25
52
2
ป.4
23
23
46
2
ป.5
28
24
52
2
ป.6
22
30
52
2
รวมประถม
163
147
310
12
ม.1
27
22
49
2
ม.2
22
32
54
2
ม.3
23
20
43
2
รวมมัธยมต้น
72
74
146
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
289
302
591
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...