ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากคลอง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
21
23
44
2
รวม อบ.
31
34
65
3
ป.1
14
15
29
1
ป.2
10
16
26
1
ป.3
16
15
31
1
ป.4
13
12
25
1
ป.5
16
7
23
1
ป.6
18
16
34
1
รวมประถม
87
81
168
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
118
115
233
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...