ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
58
58
116
4
อบ.3
66
55
121
5
รวม อบ.
124
113
237
9
ป.1
97
84
181
5
ป.2
81
72
153
5
ป.3
84
71
155
5
ป.4
95
71
166
5
ป.5
95
72
167
5
ป.6
78
79
157
5
รวมประถม
530
449
979
30
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
654
562
1,216
39
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...