ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
45
55
100
4
อบ.3
60
68
128
4
รวม อบ.
105
123
228
8
ป.1
82
73
155
5
ป.2
98
82
180
5
ป.3
80
73
153
5
ป.4
83
74
157
5
ป.5
99
71
170
5
ป.6
93
79
172
5
รวมประถม
535
452
987
30
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
640
575
1,215
38
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...