ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังช้าง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
11
17
1
อบ.2
15
9
24
1
อบ.3
10
14
24
1
รวม อบ.
31
34
65
3
ป.1
14
7
21
1
ป.2
16
13
29
1
ป.3
16
11
27
1
ป.4
11
12
23
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
14
7
21
1
รวมประถม
81
58
139
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
92
204
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...