ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังช้าง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
5
11
1
อบ.2
13
14
27
1
อบ.3
16
8
24
1
รวม อบ.
35
27
62
3
ป.1
11
11
22
1
ป.2
14
8
22
1
ป.3
16
18
34
1
ป.4
16
11
27
1
ป.5
8
12
20
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
74
69
143
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
96
205
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...