ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
13
25
1
อบ.3
18
14
32
1
รวม อบ.
30
27
57
2
ป.1
11
10
21
1
ป.2
18
17
35
1
ป.3
15
11
26
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
9
16
25
1
ป.6
19
18
37
1
รวมประถม
84
83
167
6
ม.1
11
8
19
1
ม.2
10
5
15
1
ม.3
10
5
15
1
รวมมัธยมต้น
31
18
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
145
128
273
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...