ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
14
31
1
อบ.3
13
11
24
1
รวม อบ.
30
25
55
2
ป.1
17
18
35
1
ป.2
14
10
24
1
ป.3
11
14
25
1
ป.4
9
16
25
1
ป.5
17
18
35
1
ป.6
10
14
24
1
รวมประถม
78
90
168
6
ม.1
10
6
16
1
ม.2
9
4
13
1
ม.3
4
6
10
1
รวมมัธยมต้น
23
16
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
131
262
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...