ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
18
32
1
อบ.3
13
10
23
1
รวม อบ.
27
28
55
2
ป.1
9
15
24
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
17
3
20
1
ป.4
15
15
30
1
ป.5
14
8
22
1
ป.6
9
17
26
1
รวมประถม
75
69
144
6
ม.1
17
10
27
1
ม.2
8
10
18
1
ม.3
11
12
23
1
รวมมัธยมต้น
36
32
68
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
138
129
267
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...