ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแหลมปอ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
1
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
13
5
18
1
รวม อบ.
24
13
37
3
ป.1
12
4
16
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
19
16
35
1
ป.5
14
17
31
1
ป.6
9
14
23
1
รวมประถม
70
65
135
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
78
172
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...