ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
18
40
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
33
28
61
2
ป.1
11
8
19
1
ป.2
13
7
20
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
9
11
20
1
ป.5
21
12
33
1
ป.6
8
16
24
1
รวมประถม
73
63
136
6
ม.1
15
11
26
1
ม.2
14
11
25
1
ม.3
13
4
17
1
รวมมัธยมต้น
42
26
68
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
148
117
265
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...