ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
174
279
453
12
ม.2
183
315
498
12
ม.3
190
281
471
12
รวมมัธยมต้น
547
875
1,422
36
ม.4
128
265
393
10
ม.5
99
243
342
10
ม.6
116
242
358
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
343
750
1,093
30
รวมทั้งหมด
890
1,625
2,515
66
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...