ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
17
20
37
1
ม.2
15
14
29
1
ม.3
12
18
30
1
รวมมัธยมต้น
44
52
96
3
ม.4
13
12
25
2
ม.5
12
11
23
2
ม.6
10
9
19
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
35
32
67
6
รวมทั้งหมด
79
84
163
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...