ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสวีวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
173
217
390
11
ม.2
190
224
414
11
ม.3
173
224
397
10
รวมมัธยมต้น
536
665
1,201
32
ม.4
144
195
339
8
ม.5
68
147
215
8
ม.6
77
142
219
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
289
484
773
24
รวมทั้งหมด
825
1,149
1,974
56
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...