ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสวีวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
190
229
419
11
ม.2
185
234
419
10
ม.3
178
197
375
10
รวมมัธยมต้น
553
660
1,213
31
ม.4
135
206
341
8
ม.5
92
156
248
8
ม.6
98
175
273
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
325
537
862
24
รวมทั้งหมด
878
1,197
2,075
55
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...