ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวิเชียรชม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
54
66
120
4
รวม อบ.
54
66
120
4
ป.1
150
144
294
8
ป.2
131
154
285
8
ป.3
167
157
324
8
ป.4
175
188
363
9
ป.5
159
177
336
8
ป.6
159
175
334
8
รวมประถม
941
995
1,936
49
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
995
1,061
2,056
53
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...