ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
10
23
1
อบ.2
17
9
26
1
อบ.3
10
18
28
1
รวม อบ.
40
37
77
3
ป.1
25
21
46
1
ป.2
21
12
33
1
ป.3
12
15
27
1
ป.4
11
11
22
1
ป.5
12
15
27
1
ป.6
11
11
22
1
รวมประถม
92
85
177
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
132
122
254
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...